spřátelené weby:       Tennis hotel Prostějov  |  
   Úvod   o nás  |   Kontakt  |   Formuláře  |  

Firma

Bohemia, s. r. o., působí na finančním trhu jako nezávislá regionální leasingová společnost od roku 1992. Leasing a služby s ním spojené, jsou od počátku hlavním předmětem jejího podnikání. Bohemia, s. r. o., sídlí v olomouckém Paláci Bohemia na Kollárově náměstí.

Z historie paláce Bohemia

Palác Bohemia byl postaven před více než 100 lety. Investorem byla Obchodní a živnostenská komora, která Palác nechala postavit na tehdejším Renderově náměstí. Komora (1850 - 1949) byla zájmovým sdružením s povinnou účastí všech podnikatelů v průmyslu, živnostech a obchodu a prosazovala své zájmy vůči státní správě. Komora, která v období I. republiky sdružovala přibližně 45 000 členů, plánovala v roce 1938 stavbu nového sídla. Město Olomouc jí nabídlo pozemek a budovu chtělo odkoupit. Palác měl být dále využíván pro kulturní a osvětové účely. Okupace však tyto plány znemožnila.

Poslání komory ukončil v roce 1949 vznik Krajských národních výborů. Ten také v Paláci sídlil až do roku 1951, kdy se přestěhoval do nových prostor (současný Krajský úřad na tř. Kosmonautů). Novým uživatelem Paláce Bohemia se stal Okresní výbor KSČ.

Po devíti letech, v roce 1960, dostalo Palác k užívání Okresní kulturní středisko. V krátké době, do roku 1965, zde sídlila i scéna proslulého divadélka Radion Kabaret.

Další změna nájemce přišla 1. 7. 1965, kdy bylo v Olomouci ustaveno generální ředitelství SIGMA. I když si v roce 1979 SIGMA postavila pro generální ředitelství nové objekty, zůstala v Paláci Bohemia až do roku 1990.

Krátce po privatizaci se provozovatelem paláce stala společnost Bohemia, s. r. o.

x:
© Bohemia, s. r. o., 2013 - email: :skacel@bohemia-ol.cz